Silikoniniai dažai tinkuotiems fasadams COLORIA Kivitalomaali (C bazė)

13,99 104,99 

Tai naujos kartos silikoniniai fasadiniai dažai, suderinantys savyje geriausias dažų savybes. Ant paviršiaus sudarydami plėvelę dažai ne tik apsaugo nuo vandens įgeriamumo, bet tuo pačiu labai gerai praleidžia vandens garus ,,kvėpuoja”.

Išvalyti
Produkto kodas: N/A Kategorijos: , ,

Aprašymas

Panaudojimas – silikoniniai dažai naudojami senų ir naujų mineralinių paviršių dažymui (tinkas, betonas, gipsas, mineralinės plokštės ir t.t..) Paviršius matinis. Dažai apsaugo paviršius nuo žalingo rūgštinio lietaus poveikio, padidina atsparumą nešvarumams, neleidžia susidaryti pelėsiams. Vidaus ir išorės darbams.

Paviršiaus paruošimas Nepadengtas paviršius: Nuvalyti nuo nepadengtų paviršių purvą, dulkes ir druskas. Jeigu paviršiuje esama pelėsių arba samanų, nuplauti juos Coloria Homepesu. Glotnius ir blizgius betono pa-viršius mechaniškai apdoroti, siekiant užtikrinti reikiamą pavir-šiaus profilį ir pašalinti cemento pastą. Naujas betono ar tinko paviršius prieš pradedant dažymo procesą turi išdžiūti ir sukietėti Džiūvimo ir kietėjimo trukmė yra įtakojama naudoto betono ar tin-ko skiedinio sudėties bei kietėjimo sąlygų ir, pavyzdžiui, tinko sluoksnio storio.

Pakartotinis paviršių padegimas: Nuvalyti nuo paviršių purvą, dulkes ir druskas. Jeigu paviršiuje esama pelėsių arba samanų, nuplauti juos Coloria Homepesu. Pašalinti nusilupusius arba at-siknojusius senų dažų sluoksnius. Jų pašalinimo metodą pasi-rinkti, atsižvelgiant į pagrindo standumą ir šalinamų dažų tipą (to-kie metodai gali būti, pavyzdžiui, valymas metaliniu šepečiu, plo-vimas karštu vandeniu po spaudimu arba plovimas vandeniu ir smėliu). Taip pat pašalinti atsiknojusius ar sutrupėjusius tinko ar betono fragmentus. Atverti bet kuriuos plyšius, tvarkant juos kirs-tuku arba kampine šlifavimo mašina. Nuo metalinių dalių paša-linti rūdis ir padengti jas atitinkamu antikoroziniu gruntu. Užlopyti atvertus plyšius, pažeistas vietas ir pan., pilant ant juos supančio paviršiaus korekcinį tinko skiedinį (betono paviršių atveju) ir ce-mento kalkių skiedinį (tinkuotų paviršių atveju).
Padengimas dažais Gruntavimas: Anksčiau nedengtus paviršius arba paviršius, pa-dengtus neorganiniais dažais, gruntuoti Coloria Kivitalogeeli and Coloria Kivitalomaali mišiniu (santykiu: 0,5 l Kivitalogeeli : 9 l Kivitalomaali). Seną paviršių, padengtą organiniais dažais, grun-tuoti tiktai tose vietose, kur seni dažai yra pašalinti. Prieš naudo-jimą dažus gerai išmaišyti. Spalvų skirtingumui išvengti turėti vienoje talpoje dažų kiekį, pakankamą vientisam paviršiui.

Pastaba! Rekomenduojame sunaudoti paruoštą gruntavimo mi-šinį per 24 valandas. Viršutiniu sluoksniu paviršių dengti ne vė-liau, kaip sekančią dieną.

Padengimas viršutiniu sluoksniu: Prieš naudojimą dažus gerai išmaišyti. Spalvų skirtingumui išvengti turėti vienoje talpoje dažų kiekį, pakankamą vientisam paviršiui. Paviršių dengti neskiestu Kivitalomaali 1-2 kartus, priklausomai nuo poreikio. Padengus pirmuoju dažų sluoksniu, leisti jam džiūti 24 valandas.

Atsižvelgti į: Vyriausybės nutarimą 1380/1994 apie darbus su asbestu ir atitin-kamus potvarkius 318/2006 ir 863/2010, privalomus vykdyti, ap-dorojant paviršius, kurių sudėtyje esama asbesto.

Didelio ploto paviršius dengti dažais nepertraukiamai, Mechani-nis įtempis gali sąlygoti šviesesnius ruožus paviršiuje, ypač ma-tomus, dirbant su tamsesnių atspalvių dažais. Ši savybė yra bū-dinga matiniams fasadų dažams ir tai nėra šio gaminio defektas.

Padengimo sąlygos Dengiamo akmens paviršius turi būti sausas. Padengimas dažais atliekamas, esant aukštesnei kaip +5°C temperatūra ir mažesnei kaip 80% santykinei drėgmei. Nedengti paviršiaus dažais saulės atokaitoje arba esant karštam orui. Niekuomet nedengti pavir-šiaus dažais, jeigu lyja arba esama lietaus ar rasos atsiradimo ri-zikos kelias valandas po paviršiaus padengimo dažais.

Poveikio aplinkai prevencija.
Visiškai tuščios ir sausos dažų talpos gali būti naikinamos pasi-telkus atitinkamą perdirbimo procesą, arba, jeigu tai yra neįma-noma, yra išmetamos į atitinkamą sąvartyną. Skystos dažų atlie-kos išmetamos atitinkamoje pavojingų surinkimo vietoje. Jeigu talpoje dar liko dažų ir jie bus vėliau naudojami, talpa turi būti rū-pestingai uždaryta

ES normų nustatyta ribinė lakiųjų organinių medžiagų koncentracija (kat. A/a) yra 40 g/l (2010 m.).
Coloria Kivitalomaali sudėtyje esančių lakiųjų organinių medžiagų koncentracija neviršija 30 g/l.

Papildoma informacija

Talpa

0,9L, 2,7L, 9L