Ceramic Paint Premium klasės dažai

79,99 

Premium klasės dažai vandens pagrindu vidaus darbams su dideliu atsparumu valymui

Aprašymas

Ceramic Paint Premium klasės dažai
Premium klasės dažai vandens pagrindu vidaus darbams su dideliu atsparumu valymui
Ceramic Paint yra akrilo dažai vandens pagrindu – įvairių paviršių dengimui, sausiems paviršiams vidaus
darbams. Dažai užtikrina didelį atsparumą nudilimui ir yra gerai dengiami. Dažų sudėtyje yra
mikroskopiškos keramikos dalelės, kurios užtikrina ypatingą apsaugą nuo įbrėžimų, suteikia paviršiui
matinį blizgesį. Skirti sienų ir lubų dažymui, pavyzdžiui, plytų, gipso kartono, drožlių ir t.t. Galima naudoti ir
gruntavimui.

• Dažai greitai džiūsta, lengvai dengiami, dažant nesitaško
• Jiems būdingas gers sukibimas
• Didelis patvarumas įbrėžimams

PAVIRŠIAUS PARENGIMAS
Nuo anksčiau dažytų paviršių mechaniniu būdu nuvalykite nusilupusius dažus, kreidos ar kalkių dažus.
Blizgančius paviršius švitriniu popieriumi nušlifuokite iki matinio. Jei reikia, glaistykite paviršių kokybišku
glaistu. Prieš dažymą paviršius turi būti švarus ir sausas. Akytus tinkuotus ar betono paviršius
rekomenduojame gruntuoti giluminiu gruntu Micro Tiefgrund arba Projekt Primer Aqua.

DAŽYMAS
Prieš naudojimą gerai išmaišykite dažus. Jei reikia atskieskite dažus vandeniu iki 10%. Dažykite teptuku,
voleliu 1 – 2 kartus. Dažant pulverizatoriumi dažus atskieskite vandeniu. Pakartotinai dažykite po 1 – 2
valandų. Prieš sekantį dažymą leiskite paviršiui gerai nudžiūti. Dažymo metu oro temperatūra negali būti
žemesnė nei +5°C, o oro drėgmė negali viršyti 80%. Nuplaukite vandeniu nuo darbo įrankių likusius dažus
kol jie neišdžiūvo.
Atsargiai! Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-
ono [EB Nr. 247-500-7] 2-metil-2Hizotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas.
Gali sukelti alerginę reakciją. Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar
aerozolio. Šio produkto sudėtyje yra daugiausiai 10 g LOJ/l. Ribinė vertė yra 30 g LOJ/l (kat.A/a).

TECHNINĖ INFORMACIJA
Naudojimas: vidaus darbams

Išeiga: 6-8 m2/l, priklausomai nuo paviršiaus

Rišanti medžiaga: stirolakrilas/keramikos dalelės

Atsparumas drėgnam trynimui: 1. klasė, SPF-EN 13300, (ISO 11998)

Blizgesys: 3-4%, matinis

Dengimo metodas: teptukas, volelis arba pulverizatorius

Tankis: 1,4kg/l, sausas likutis 41% nuo tūrio

Darbo įrankių plovimas, skiediklis: vanduo

Bazinė spalva: A/C bazė, tonuojami

Dengimo t°: min +5°C

Pakuotė: 0,9L, 2,7L, 9L

Džiūvimo laikas: 1-3 h priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės

Saugojimo laikas: neatidarytoje gamintoje taroje 2 metai nuo pagaminimo dienos (žiūr. partijos Nr.)

Ceramic Paint Premium klasės dažai